Ta strona wykorzystuje ciasteczka (cookie). Dowiedz się więcej

 • Wyszukiwarka

Wyszukiwarka mobile

Sprawy cywilne i gospodarcze

Usługi podstawowe

 • 1/K/UP/CiG

  INFORMOWANIE OSÓB UPRAWNIONYCH O STANIE POSTĘPOWANIA W SPRAWIE NA PODSTAWIE DANYCH Z SĄDOWYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

  Licznik pobrań:
  (1119)
  (630)
 • 2/K/UP/CiG

  UDOSTĘPNIANIE OSOBOM UPRAWNIONYM AKT SPRAWY W CELU ICH PRZEGLĄDANIA LUB SPORZĄDZANIA FOTOKOPII

  Licznik pobrań:
  (1001)
 • 3/K/UP/CiG

  WYDAWANIE ODPISÓW I KOPII DOKUMENTÓW NA PODSTAWIE SĄDOWYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH LUB AKT SĄDOWYCH

  Licznik pobrań:
  (1738)
  (1214)
 • 4/K/UP/CiG

  WYDAWANIE ZAPISU DŹWIĘKU ALBO OBRAZU I DŹWIĘKU Z POSIEDZENIA LUB ROZPRAWY

  Licznik pobrań:
  (404)
  (266)
 • 5/K/UP/CiG

  INFORMACJA O OPŁATACH I KOSZTACH SĄDOWYCH, SPOSOBIE ICH UISZCZENIA ORAZ SPOSOBIE UBIEGANIA SIĘ O ZWOLNIENIE OD KOSZTÓW SĄDOWYCH

  Licznik pobrań:
  (1127)
  (593)
 • 5/K/UP/CiG

  Załącznik 2 dla karty 5/K/UP/CiG

  Licznik pobrań:
  (779)
 • 6/K/UP/CiG

  INFORMACJA O PRZESŁANKACH I SPOSOBIE USTANOWIENIA ADWOKATA LUB RADCY PRAWNEGO Z URZĘDU

  Licznik pobrań:
  (458)
  (296)
 • 6/K/UP/CiG

  Załącznik 2 dla karty 6/K/UP/CiG

  Licznik pobrań:
  (446)
 • 7/K/UP/CiG

  INFORMACJA O FUNKCJONUJĄCYM SYSTEMIE DARMOWEJ POMOCY PRAWNEJ

  Licznik pobrań:
  (361)
 • 8/K/UP/CiG

  INFORMACJA O ZASADACH USPRAWIEDLIWIANIA NIEOBECNOŚCI W POSTĘPOWANIU SĄDOWYM

  Licznik pobrań:
  (309)
  (197)
 • 9/K/UP/CiG

  INFORMACJA O ZASADACH ZWROTU KOSZTÓW PODRÓŻY I UTRACONYCH ZAROBKÓW LUB DOCHODÓW DLA ŚWIADKÓW

  Licznik pobrań:
  (442)
  (304)
 • 10/K/UP/CiG

  INFORMACJA O UZYSKANIU KLAUZULI WYKONALNOŚCI LUB STWIERDZENIA PRAWOMOCNOŚCI ORZECZENIA

  Licznik pobrań:
  (865)
  (750)
 • 11/K/UP/CiG

  INFORMACJA O PORTALU INFORMACYJNYM

  Licznik pobrań:
  (352)
 • 12/K/UP/CiG

  INFORMACJA O SKARDZE NA PRZEWLEKŁOŚĆ POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO

  Licznik pobrań:
  (240)
  (146)
 • 13/K/UP/CiG/

  INFORMACJA O WYKAZIE SZCZEGÓLNYCH KATEGORII SPRAW Z OBSZARU CAŁEGO KRAJU, ROZPOZNAWANYCH PRZEZ WYZNACZONY SĄD POWSZECHNY

  Licznik pobrań:
  (208)
 • 14/K/UP/CiG

  INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI ZAKOŃCZENIA SPORU W DRODZE MEDIACJI W POSZCZEGÓLNYCH RODZAJACH SPRAW, ZASADACH I PROCEDURZE MEDIACJI ORAZ SPOSOBIE KONTAKTU Z MEDIATOREM

  Licznik pobrań:
  (174)
 • 15/K/UP/CiG

  INFORMACJA O LEKARZACH SĄDOWYCH, BIEGŁYCH SĄDOWYCH, TŁUMACZACH PRZYSIĘGŁYCH WPISANYCH NA LISTĘ MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

  Licznik pobrań:
  (418)