Ta strona wykorzystuje ciasteczka (cookie). Dowiedz się więcej

 • Wyszukiwarka

Wyszukiwarka mobile

* Klauzula RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych zarejestrowanych w bazie użytkowników portalu projektu pn. Wdrożenie Standardów i Procedur Obsługi Interesantów (w skrócie WSOI) jest Minister Sprawiedliwości, z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie 11, kod pocztowy 00-950 Warszawa, tel. 22 52 12 888.
 2. . Z inspektorem Ochrony Danych (IOD) w Ministerstwie Sprawiedliwości można skontaktować się:
 • listownie: Inspektor ochrony danych, Ministerstwo Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa,
 • pocztą elektroniczną: e-mail: iod@ms.gov.pl.

Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.

 1. Dane osobowe zarejestrowanych użytkowników będą przetwarzane w celu założenia konta oraz dostępu do treści zamieszczanych na portalu WSOI.
 2. Podanie danych jest warunkiem koniecznym do rejestracji w strefie autoryzowanej (przeznaczonej dla pracowników sądów powszechnych) na portalu projektu WSOI i otrzymania dostępu do materiałów dydaktycznych i innych dokumentów znajdujących się na portalu WSOI, a odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem wymaganego zarejestrowania i uzyskania dostępu do zamieszczonych na portalu WSOI ww. dokumentów projektowych.
 3. Dane osobowe zarejestrowanych użytkowników portalu będą przetwarzane przez pracowników Ministerstwa Sprawiedliwości oraz zostały powierzone do przetwarzania podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu – ADN Akademia (dawniej MDDP Akademia Biznesu) Sp z o.o. Sp. k. ul. Grzybowska 56, 00-844 Warszawa oraz Ideo Sp. z o.o. ul. Nad Przywrą 13, 35-234 Rzeszów. Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta. Dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej oraz beneficjenta kontrole i audyt w ramach PO WER.
 4. Dane osobowe zarejestrowanych użytkowników nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 5. Dane osobowe zarejestrowanych użytkowników będą przechowywane przez okres posiadania konta w portalu.
 6. Zarejestrowany użytkownik portalu ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Zarejestrowany użytkownik portalu ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania przy czym usunięcie danych jest równoznaczne z wyrejestrowaniem użytkownika z bazy autoryzowanych użytkowników portalu i zamknięciem dostępu do opublikowanych informacji i dokumentów projektowych przeznaczonych tylko dla pracowników sądownictwa.
 8. Zarejestrowany użytkownik portalu ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych Adres do korespondencji: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Dane osobowe przechowywane w bazie zarejestrowanych użytkowników portalu WSOI nie podlegają decyzjom opierającym się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.