Ta strona wykorzystuje ciasteczka (cookie). Dowiedz się więcej

 • Wyszukiwarka

Wyszukiwarka mobile

Sprawy karne

Usługi podstawowe

 • 16/K/UP/K

  INFORMOWANIE OSÓB UPRAWNIONYCH O STANIE POSTĘPOWANIA W SPRAWIE NA PODSTAWIE DANYCH Z SĄDOWYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

  Licznik pobrań:
  (366)
  (229)
 • 17/K/UP/K

  UDOSTĘPNIANIE OSOBOM UPRAWNIONYM AKT SPRAWY W CELU ICH PRZEGLĄDANIA LUB SPORZĄDZANIA FOTOKOPII

  Licznik pobrań:
  (450)
 • 18/K/UP/K

  WYDAWANIE ODPISÓW I KOPII DOKUMENTÓW Z AKT SĄDOWYCH

  Licznik pobrań:
  (495)
  (421)
 • 19/K/UP/K

  WYDAWANIE ZAPISU DŹWIĘKU ALBO OBRAZU I DŹWIĘKU Z POSIEDZENIA LUB ROZPRAWY

  Licznik pobrań:
  (179)
  (154)
 • 20/K/UP/K

  INFORMACJA O OPŁATACH I KOSZTACH SĄDOWYCH, SPOSOBIE ICH UISZCZENIA ORAZ SPOSOBIE UBIEGANIA SIĘ O ZWOLNIENIE OD KOSZTÓW SĄDOWYCH

  Licznik pobrań:
  (259)
  (207)
 • 21/K/UP/K

  INFORMACJA O PRZESŁANKACH I SPOSOBIE WYZNACZENIA PEŁNOMOCNIKA/OBROŃCY Z URZĘDU

  Licznik pobrań:
  (409)
  (310)
 • 21/K/UP/K

  Załącznik 2 dla karty 21/K/UP/K

  Licznik pobrań:
  (467)
 • 22/K/UP/K

  INFORMACJA O FUNKCJONUJĄCYM SYSTEMIE DARMOWEJ POMOCY PRAWNEJ

  Licznik pobrań:
  (153)
 • 23/K/UP/K

  INFORMACJA O ZASADACH USPRAWIEDLIWIANIA NIEOBECNOŚCI W POSTĘPOWANIU SĄDOWYM

  Licznik pobrań:
  (162)
  (143)
 • 24/K/UP/K

  INFORMACJA O ZASADACH ZWROTU KOSZTÓW PODRÓŻY I UTRACONYCH ZAROBKÓW LUB DOCHODÓW DLA ŚWIADKÓW

  Licznik pobrań:
  (398)
  (397)
 • 25/K/UP/K

  INFORMACJA O UZYSKANIU KLAUZULI WYKONALNOŚCI LUB STWIERDZENIA PRAWOMOCNOŚCI ORZECZENIA

  Licznik pobrań:
  (230)
  (232)
 • 26/K/UP/K

  INFORMACJA O PORTALU INFORMACYJNYM

  Licznik pobrań:
  (170)
 • 27/K/UP/K

  INFORMACJA O SKARDZE NA PRZEWLEKŁOŚĆ POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO

  Licznik pobrań:
  (106)
  (81)
 • 28/K/UP/K

  INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI ZAKOŃCZENIA SPORU W DRODZE MEDIACJI W POSZCZEGÓLNYCH RODZAJACH SPRAW, ZASADACH I PROCEDURZE MEDIACJI ORAZ SPOSOBIE KONTAKTU Z MEDIATOREM

  Licznik pobrań:
  (92)
 • 29/K/UP/K

  INFORMACJA O LEKARZACH SĄDOWYCH, BIEGŁYCH SĄDOWYCH, TŁUMACZACH PRZYSIĘGŁYCH WPISANYCH NA LISTĘ MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

  Licznik pobrań:
  (144)
 • 30/K/UP/K

  INFORMACJE O OSOBACH ORAZ O PODMIOTACH ZBIOROWYCH NA PODSTAWIE DANYCH ZGROMADZONYCH W KRAJOWYM REJESTRZE KARNYM (ELEKTRONICZNY DOSTĘP DO KRK) ORAZ ZASADY UZYSKIWANIA INFORMACJI Z KRK DROGĄ TRADYCYJNĄ

  Licznik pobrań:
  (186)
  (136)
 • 30/K/UP/K

  Załącznik 2 dla karty 30/K/UP/K

  Licznik pobrań:
  (239)