Ta strona wykorzystuje ciasteczka (cookie). Dowiedz się więcej

 • Wyszukiwarka

Wyszukiwarka mobile

Katalogi usług, karty usług

W większości sądów udzielane dotychczas informacje nie były przedstawiane w ustandaryzowany, jednorodny sposób, co powodowało duże trudności podczas kontaktu obywateli z pracownikami sądów. Zdarzało się, że interesanci spotykali się z różnym podejściem w zakresie udzielanych informacji dotyczących wymagań formalnych w danej sprawie, podstawowych kroków i czynności w postępowaniu sądowym oraz sposobu wypełnienia dokumentów i formularzy, przy czym rozbieżności nie dotyczyły szczebla sądu, a sposobu powiadamiania w ramach tego samego rodzaju spraw.

Działania w projekcie były skoncentrowane na wdrożeniu we wszystkich sądach powszechnych (sądach rejonowych, sądach okręgowych, sądach apelacyjnych) katalogów usług wraz z kartami usług.

Katalog usług wraz z kartami usług świadczonych przez sąd obejmuje sprawy możliwe do realizacji przez każdy sąd rejonowy, okręgowy, apelacyjny (usługi podstawowe), a także usługi wykonywane przez sądy danego szczebla (usługi uzupełniające dla sądu rejonowego, sądu okręgowego i sądu apelacyjnego).

Usługi są to sprawy z którymi najczęściej zwracają się do sądu interesanci z zakresu prawa cywilnego, karnego, rodzinnego, gospodarczego, pracy, ubezpieczeń społecznych.

Wskazana w katalogu usługa została szczegółowo opisana w odpowiedniej karcie powiązanej z daną usługą.

Karta usługi to konkretna instrukcja działania dla interesanta, udzielana zgodnie z jednolitą we wszystkich sądach procedurą. Karty usług to wybrane rodzaje spraw, z którymi najczęściej zgłaszają się interesanci do sądu rejonowego, sądu okręgowego, sądu apelacyjnego. Karta usługi to jednostkowa informacja dla interesanta o postępowaniu. Jest to informacja w jaki sposób zrealizować daną usługę świadczoną przez sądy powszechne, w szczególności informacja o tym, który sąd i wydział jest dla sprawy właściwy, informacja o tym w jaki sposób zainicjować sprawęjakie złożyć dokumentyw jakim terminie należy je złożyć, jakie wzory zastosować.

Do wybranych kart usług zostały załączone wzory pism i formularzy znajdujących zastosowanie w odniesieniu do danej usługi.

Karty usług (w tym wzory pism i formularzy) dla sądu rejonowego, sądu okręgowego, sądu apelacyjnego są dostępne w zakładce -> Do pobrania.

Objaśnienia:

  - symbol danej usługi

 

- nazwa usługi

   

   - Karta usługi udostępniona interesantom w wersji pdf, a znajdujące zastosowanie do poszczególnych kart usług wzory pism i formularze udostępniane w wersji pliku pdf oraz w edytowalnej wersji pliku Word (doc).

USŁUGI DLA INTERESANTÓW

Usługi podstawowe - realizowane przez sąd rejonowy, okręgowy, apelacyjny:

 • Usługi podstawowe – sprawy cywilne i gospodarcze  (łącznie 15 usług)
 • Usługi podstawowe – sprawy karne (łącznie 15 usług)

Usługi uzupełniające realizowane przez sąd rejonowy:

 • Wydział cywilny – sprawy nieprocesowe (7 usług)
 • Wydział cywilny – sprawy procesowe (4 usługi)
 • Wydział cywilny – środki zaskarżenia (9 usług)
 • Wydział karny (7 usług)
 • Wydział karny – środki zaskarżenia (3 usługi)
 • Wydział rodzinny i nieletnich (14 usług)
 • Wydział pracy, ubezpieczeń społecznych (7 usług)
 • Wydział gospodarczy (2 usługi)
 • Wydział gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (2 usługi)

Usługi uzupełniające realizowane przez sąd okręgowy:

 • Wydział cywilny (4 usługi)
 • Wydział cywilny – środki zaskarżenia (5 usług)
 • Wydział karny (3 usługi)
 • Wydział karny – środki zaskarżenia (5 usług)
 • Wydział pracy i ubezpieczeń społecznych (1 usługa)

Usługi uzupełniające realizowane przez sąd apelacyjny:

 • Wydział cywilny (3 usługi)
 • Wydział karny (4 usługi)